Siyaset

Çanakkale Aydınlar Ocağı Derneği’nin Anayasa Değişiklikleriyle İlgili Öneri ve Eleştirileri
Aralık 2011

Bir anayasanın içeriği kadar, yapılış usulü de önemlidir. Eğer anayasanın bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmasını istiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel kuruluş felsefesi, kurucu irade ve varoluş gerekçeleriyle ters düşmemeliyiz.
Anayasa, toplumdaki marjinal grupların sesi olmamalıdır. Dinî, etnik taassup sahibi grup ve çevrelerin terör baskısıyla isteklerini topluma kabul ettirmesi demokratikleşme olamaz.
1982 Anayasasının başlangıç kısmında yer alan, “milli devlet ve üniter yapının korunması” ilkesinin tartışılmaması gereğine inanıyoruz. Devletin adı, Türkiye Cumhuriyetidir. Anayasanın ilk üç maddesi aynen ve mutlaka korunmalıdır. Yazının Devamı…