İslamiyet

Oruç ve Ötesini/e Bağla/n/mak: Felsefi Diskursya ile Manaya Yolculuk
Öğretim Görevlisi Hasan ÖZDEMİR / Temmuz 2012

I. Giriş: Genel Çerçeve, Tezler ve Kavramsal Panorama
Bir inceleme yöntemi olarak diskursya, bilim, insan, din ve tarih ile ilgili konularda yapılan tartışma ve yorumlama metodunun adıdır. Tartışma iki taraflı düşünme, konuşmadır ve tartışma olup, bu da felsefenin genelde, felsefe öğretiminin özelde doğal olmasını sağlamaktadır. Tartışma ve düşünme yolculuğunda taraflar ve düşünceler bilinen ve açık kavram, terim ve ifadelerin açık ve seçik bir şekilde sunulması beklenir.[1] Yorumlama ise, felsefî olarak tartışılan konunun gizli simgelerini ve sembolik manalarını çözümleme esasına dayanır. Zihni bir çaba olan ve bu yüzden de oldukça önemli bir rolü olan yorumlamanın fonksiyonu, bu olguları açıklamak, bunların öteki olgularla ilişkisini ortaya çıkarmak, bu olguların bağlı olduğu sanıları, ilkeleri, kodları ve/veya kabulleri değerlendirmek, gerekirse gözden geçirmek ve yeni sonuçlar ortaya çıkarmaktır. Yazının Devamı…

Kurban Önemli Bir İbadet
Yrd.Doç.Dr.Nimetullah AKIN / Kasım 2011

İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın’dan kurban uyarıları
Müslüman olarak, keseceğimiz kurbana merhametle yaklaşmak ve onun da acı çektiğinin bilincinde olarak, kesim işlemi esnasında mümkün mertebe az acı çekmesini sağlayacak tedbirleri almalıyız.
Yeni bir Kurban Bayramına ulaşmanın arifesinde bulunmaktayız. Bayramlar kendilerinde meydana gelen olaylarla anlam kazanır ve onlarla birlikte anılırlar. Bu bayrama anlam katan en önemli olay hiç şüphesiz kurban kesme ibadetidir. Her sene maddi imkanı yerinde olan Müslümanlar Kurban Bayramında kurban kesip hem Allah’ın emrettiği ibadeti yerine getirir hem de kesemeyen dostları ile birlikte etlerini paylaşırlar. Yazının Devamı…